Kategori: Artikelserie

Miljoner år och ändå kastar de flesta bort sin tid – Del 2 – Artikelserie

I tusentals år levde våra förfäder som jägare och samlar och i vårt naturliga tillstånd var vi utsatta för många faror.

Men miljontals år av evolution hade utrustat oss med hjärnor och organ som gjorde det möjligt för oss att få en intuitiv förståelse av vår naturliga miljö. Därmed kunde vi lära oss de färdigheter som krävdes för att bygga de verktyg som behövdes för att överleva.

Förmågor som utvecklats genom evolutionen

Förmågorna som skickats vidare från våra släktingar apan för att känna en känsla av individualitet, empati med andra och att lära oss komplexa färdigheter. Detta visar att denna typ av kapacitet finns djupt inom oss alla på en pre verbal nivå. Men med hjälp av språket kunde människan enklare dela information och berättelser, skapa organiserade kulturer som sedan skickat denna kunskap vidare i generationer. Tillsammans har vi lärt oss att förstå och förutsäga rovdjur och bytesdjurs beteende, cyklerna av årstider, navigera genom solen, månen och stjärnorna, komma ihåg var man kan hitta- och hur man lagar mat samt hur man konstruerar skyddsrum för att skydda sig själv från väder, vind och djur.

När vi sedan växte upp i sådana nyskapade små samhällen lärde vi oss de kunskaper som behövdes för att överleva, som efter år av övning blev så djupt rotade inom vissa erfarna personer, att vad de hade lärt blev en intuitiv del av vilka de var. De behövde inte längre återkalla varje steg i en process eller uppgift, en gång hårt inlärt långt in i deras hjärnor och nervsystem. De kunde utföra dem snabbt och enkelt, medan deras medvetna sinnen förblev uppmärksamt på omgivningen och eventuella hot eller möjligheter.

Utvecklingen av jordbruket har lett till mer avgjorda samhällen, som växte i storlek för att bli den första staden och i sinom tid nation. Historien började med utvecklingen av det skrivna ordet, vilket i sin tur möjliggjorde att större kunskap och lärande kunde ackumuleras för att sedan skickas vidare.

Utbildning vare sig den är lärarledd eller egenlärd är en utbildning

Det var inte längre möjligt för varje person att lära sig alla de färdigheter som behövdes. I dessa civilisationer krävs alltmer komplexa färdigheter inom konst och hantverk, tillsammans med de många andra praktiska, akademiska, sociala och politiska kompetenser som krävs för att leva och arbeta i sådana komplexa samhällen. Detta ledde till utvecklingen av många handels och professionella yrken som fortfarande finns fast i sina moderna former i nutid.

Men våra sinnen och organ har fortfarande potential att uppnå samma nivå av djup intuitiv förståelse för naturen och vissa färdigheter. Tack vare amma förmåga får vissa individer intresse eller lust för vissa aktiviteter som sport, konst eller hantverk och den hjälper dem att bli väldigt skicklig efter år av träning.

Under tidigare århundraden när människor blev födda i en viss samhällsklass begränsades deras levnadsstandard. De flesta med låg levnadsstandard var bönder som tvingades arbeta på landet, medan andra följde deras föräldrar inom ett handels eller hantverksyrke, oavsett vad deras personliga preferenser var. Endast den rika eliten har haft möjlighet att lära sig läsa och skriva, med frihet och tid att fullfölja ett ämnes studie på heltid eftersom det var av intresse för dem. Livet är också kort, konkurrenskraftigt och kräver att av oss många praktiska och sociala färdigheter. Det tar många år av outtröttlig inlärning för att uppnå en djup nivå av förmåga och skicklighet i en sak. Så kanske är det inte så konstigt att världen har producerat några genier ändå? Det beror till stor del på att ett fåtal individer med stor nyfikenhet, tro och lite tur lyckades stanna på just den väg som deras inre röst guidade dem mot.

Idag har de flesta förutsättnignarna som krävs

Även om det fortfarande finns många orättvisor i världen så har du turen att vara född i en tid då de flesta människor inte längre begränsas av slumpen att födas in i deras val av yrke. Utbildning är numer allmänt tillgängligt och med Internet som ger en källa till tusentals år av ackumulerad kunskap från kulturer över hela världen.

Men de flesta människor uppnår fortfarande inte en djupt intuitivt nivå av skicklighet i något.

Varför är det så och vad bör man göra åt det?

Om du missade del 1 så hittar du den här.

Att uppnå expertis inom valt yrke – Del 1 – Artikelserie

Jag har skrivit på en liten miniserie som är uppdelad i sex olika episoder. Där kommer jag gå igenom vad som krävs och hur du gör för att bli en stor konstnär eller artist. Egenligen kan denna artikelserie vara relevant till alla som önskar uppnå en slags expertis inom valt yrke eller ämne.

Jag kommer att undersöka varför vissa människor utvecklar stor skicklighet i sin valda karriär, handel, konst eller hantverk och varför dessa finner framgång, medans andra inte gör det.

I varje del av denna miniserie kommer vi att kika på ett flertal aspekter av detta. Bland annat utbildning och arbete, evolution och civilisation, social intelligens, vägar till framgång, utveckling av dina kunskaper och hur du når din potential. Vi kommer också att överväga några av de sätt som du kan nyttja din potential på för att uppnå större självförverkligande och framgång i ditt eget liv och arbete.

Utbildning & arbete

Tycker du om ditt jobb?

Ger det arbete du dagligen gör dig en sådan djup känsla av prestation och anslutning till andra människor och världen omkring dig att du aldrig vill gå i pension?

Vill du fortsätta med ditt arbete, som mer känns som ditt livs syfte eller kall. Även om du blev mycket rik och kan välja att aldrig arbeta en dag till i ditt liv?

Har du nått en sådan kompetens inom ditt valda yrke så du av dina kamrater anses inneha en anmärkningsvärd naturlig talang eller kanske till och med att du är vad som allmänt anses vara det mest sällsynta av människor, ett geni?

Om svaret på dessa frågor är ja, då bör du vara mycket lyckligt vid det här laget och du värkar förmodligen redan inom ett yrkesområde där du trivs.

Om svaret på dessa frågor är nej. Då vill du förändra ditt liv för att göra uppnå detta.

Har vi alla potentialen inom oss att nå nivåer av överlägsen skicklighet och även genialitet inom vissa ämnen?

Länge har det trotts att människor som Picasso och Shakespeare haft en medfödd talang bortom den stora majoriteten. Men på senare tid har det funnits en växande övertygelse om att vi alla skulle kunna utveckla sådana förmågor.

Detta kan tyckas osannolikt nu. Men du kanske kan att hitta din egen väg för att utveckla överlägsna färdigheter och kanske så småningom bli ett geni inom något som du håller kärt. Människor kan studera i år för en utbildning som ska förbereda dem för jobb eller karriärer där de saknar ett aktivt intresse. Inledningsvis kan ungdomlig optimism och ett upptaget socialt liv maskera känslorna av att vi valt fel väg. Vi kan tillbringa de bästa åren i vårt liv med att göra något vi faktiskt inte alls är speciellt förtjust i. Klockan tickar och vi ser fram emot kvällar, helger och semester som låter oss fly verkligheten för en stund och göra det vi faktiskt brinner för.

Senare i livet kan detta göra att det blir svårare att hitta och behålla ett arbete. Människor som följer efter förment säkra karriärvägar som inte är lämpliga för dem kan gå miste om möjligheter och kampanjer till andra som är mer motiverade, kompetenta och ambitiösa inom den vald karriären.

Människor som väljer en karriär väl lämpad för dem, kommer lyckligtvis att ägna extra tid och energi för att utveckla överlägsna kunskaper och talanger.

Uppslukad av sitt arbete, verkar det som att tiden flyger iväg, dessa kommer att utveckla en alltmer djup förståelse och intuition för vad de gör.

De blir svårt att ersättas inom det valda arbetet om du under åren fokuserat praktiserat dina kunskaper och uppnåt förmåga som nu överskrider dina mindre motiverade konkurrenter.

De som når framgång inom ett ämne och verkligen lägger manken till kommer snabbt att inse att de inte vill omringa sig av personer som lägger mindre fokus på personlig och karriärisk utveckling. De kommer därmed söka sig till kretsar och kamrater som både utmanar och utvecklar deras profesionellitet.

Varför inte sträva efter expertis inom något?

För många kan tanken på att finna lycka och uppfyllelse genom sitt arbete låta irrelevant och även självöverseende när miljontals människor tävlar mot varandra för att hitta och behålla ett anständigt betalande jobb.

Men i en värld av snabbt växande och utvecklande teknik och brist på anställningstrygghet, kan det finnas en betydande risk för alla som inte överväger sådana frågor. Eftersom detta skulle kunna leda till beklagande, motgångar och misslyckande.

Efter att ha arbetat på ett olämpligt jobb i tio eller tjugo år, kan de se sin karriär stagnera, eftersom de blir omkörd eller ersätts av yngre mer ivriga eller bara billigare arbetskraft. De som inte tidigt lagt kraft på att uppnå profesionallitet och expertis inom en karriär får då konfrontera de utmaningar som minskande arbetstillfällen har att erbjuda.

Ett par oerhört viktiga saker att tänka på i dagens Sverige.