I tusentals år levde våra förfäder som jägare och samlar och i vårt naturliga tillstånd var vi utsatta för många faror.

Men miljontals år av evolution hade utrustat oss med hjärnor och organ som gjorde det möjligt för oss att få en intuitiv förståelse av vår naturliga miljö. Därmed kunde vi lära oss de färdigheter som krävdes för att bygga de verktyg som behövdes för att överleva.

Förmågor som utvecklats genom evolutionen

Förmågorna som skickats vidare från våra släktingar apan för att känna en känsla av individualitet, empati med andra och att lära oss komplexa färdigheter. Detta visar att denna typ av kapacitet finns djupt inom oss alla på en pre verbal nivå. Men med hjälp av språket kunde människan enklare dela information och berättelser, skapa organiserade kulturer som sedan skickat denna kunskap vidare i generationer. Tillsammans har vi lärt oss att förstå och förutsäga rovdjur och bytesdjurs beteende, cyklerna av årstider, navigera genom solen, månen och stjärnorna, komma ihåg var man kan hitta- och hur man lagar mat samt hur man konstruerar skyddsrum för att skydda sig själv från väder, vind och djur.

När vi sedan växte upp i sådana nyskapade små samhällen lärde vi oss de kunskaper som behövdes för att överleva, som efter år av övning blev så djupt rotade inom vissa erfarna personer, att vad de hade lärt blev en intuitiv del av vilka de var. De behövde inte längre återkalla varje steg i en process eller uppgift, en gång hårt inlärt långt in i deras hjärnor och nervsystem. De kunde utföra dem snabbt och enkelt, medan deras medvetna sinnen förblev uppmärksamt på omgivningen och eventuella hot eller möjligheter.

Utvecklingen av jordbruket har lett till mer avgjorda samhällen, som växte i storlek för att bli den första staden och i sinom tid nation. Historien började med utvecklingen av det skrivna ordet, vilket i sin tur möjliggjorde att större kunskap och lärande kunde ackumuleras för att sedan skickas vidare.

Utbildning vare sig den är lärarledd eller egenlärd är en utbildning

Det var inte längre möjligt för varje person att lära sig alla de färdigheter som behövdes. I dessa civilisationer krävs alltmer komplexa färdigheter inom konst och hantverk, tillsammans med de många andra praktiska, akademiska, sociala och politiska kompetenser som krävs för att leva och arbeta i sådana komplexa samhällen. Detta ledde till utvecklingen av många handels och professionella yrken som fortfarande finns fast i sina moderna former i nutid.

Men våra sinnen och organ har fortfarande potential att uppnå samma nivå av djup intuitiv förståelse för naturen och vissa färdigheter. Tack vare amma förmåga får vissa individer intresse eller lust för vissa aktiviteter som sport, konst eller hantverk och den hjälper dem att bli väldigt skicklig efter år av träning.

Under tidigare århundraden när människor blev födda i en viss samhällsklass begränsades deras levnadsstandard. De flesta med låg levnadsstandard var bönder som tvingades arbeta på landet, medan andra följde deras föräldrar inom ett handels eller hantverksyrke, oavsett vad deras personliga preferenser var. Endast den rika eliten har haft möjlighet att lära sig läsa och skriva, med frihet och tid att fullfölja ett ämnes studie på heltid eftersom det var av intresse för dem. Livet är också kort, konkurrenskraftigt och kräver att av oss många praktiska och sociala färdigheter. Det tar många år av outtröttlig inlärning för att uppnå en djup nivå av förmåga och skicklighet i en sak. Så kanske är det inte så konstigt att världen har producerat några genier ändå? Det beror till stor del på att ett fåtal individer med stor nyfikenhet, tro och lite tur lyckades stanna på just den väg som deras inre röst guidade dem mot.

Idag har de flesta förutsättnignarna som krävs

Även om det fortfarande finns många orättvisor i världen så har du turen att vara född i en tid då de flesta människor inte längre begränsas av slumpen att födas in i deras val av yrke. Utbildning är numer allmänt tillgängligt och med Internet som ger en källa till tusentals år av ackumulerad kunskap från kulturer över hela världen.

Men de flesta människor uppnår fortfarande inte en djupt intuitivt nivå av skicklighet i något.

Varför är det så och vad bör man göra åt det?

Om du missade del 1 så hittar du den här.